• jbanner1
  • jbanner2
  • jbanner3
  • jbanner4
  • jbanner5
  • jbanner6
  • jbanner7
  • jbanner8
  • jbanner9
  • jbanner9b
Doelgroep: leerkrachten – individuele inschrijving
Locatie: Noordweg 92, Kampen
Tijdspad: 10 avonden (eens in de drie weken, uitgezonderd vakanties) van 2,5 uur. Data volgen

Je klaslokaal is het (21e eeuwse!) podium en jij en je kinderen de spelers.. Wat wordt jouw script voor het nieuwe jaar? Heb jij er ook zo'n zin in vrij, losssss, ontspannen, gepassioneerd voor de klas te staan? Je klaslokaal tot een broeinest van nieuwsgierigheid en creativiteit te maken? Maar weet je niet goed hoe? Geef je dan op voor deze jaartraining. Ontdek. Oefen. Ervaar. Stem af. Improviseer. Schud je creativiteit wakker en rek het uit.

Ken je deze droom (die zich meestal voordoet aan het eind van een vakantie): Je bent in de klas, staat je verhaal te doen. Maar niemand luistert. Er is lawaai, gegil, geren, en propjes (en anderszins) vliegen door de lucht, kinderen lopen over de tafels. En wat je ook doet: Het ... Helpt ... Niets!
Aarch!
En dan word je wakker, ga je naar school, dan ga je beginnen, dan valt het allemaal wel weer mee, maar toch is daar dat zinderende gevoel van 'Gaat het me weer lukken dit jaar? Val ik niet door de mand? Lopen ze niet allemaal dwars over me heen?'
Gelukkig heb je houvast aan je programma, je methodes, je team .... Vooruit denken, plannen..

Maar het loopt altijd anders dan je denkt. Wat doe je dan? Hou je vast aan je planning, je gewoontes, je ideeën, of ben je bereid dit los te laten? En waar vind je dan je houvast?

In deze jaartraining leer je je houvast elders te vinden, nl. in jezelf! Je (her)ontdekt je eigen ankers en weet dat je met deze ankers eindeloos kunt improviseren en afstemmen op de situaties die zich voordoen in je klas. Je laat programma's en vaste concepten (voor zover dat kan en mogelijk is) los, en daagt kinderen uit tot onderzoek. Je gaat mee in de gesprekken, onderwerpen, onderzoeksvragen die uit de kinderen komen. Erop vertrouwend dat dat voldoende is. Sterker nog; dat dat het beste is! Het fijnste is! Het boeiendste is! Dat de kinderen en jijzelf DAAR het meest van leren!
Afstemmen! Improviseren! Creatief denken en doen! Dat zijn de sleutelwoorden voor deze jaartraining. Ook binnen deze training werken en spelen we met rollen, verhalen, situaties uit de praktijk, in de wisselende posities van schrijver, speler, toeschouwer en regisseur. Je krijgt opdrachten mee om mee aan de slag te gaan in de klas, om zo ervaring op te bouwen. Het wordt een vibrerend jaar, beloofd!

Investering - in termijnen te betalen: € 897,00 (wordt soms door school betaald - deskundigheidsbevordering. Overleg met de directie over mogelijkheden)

Geef je hier op.